TREBALLO DESARROLLATO

INFORME D’AUTIBIDÁ DE CHUNTA ARAGONESISTA EN A UNIÓN EUROPEYA 2008-2009

bannereuropeas-11.jpg

1. Campaña cuentra o proyeuto de trescol de l’Ebro á Barzelon. [+ info].

-Tres besitas con comparexenzias debán d’os meyos de comunicazión á ras siedes d’o Parlamento Europeyo en Estrasburgo e Bruselas, con más d’una uzena de reunions con deputatos europeyos.

-Reunión con os miembros d’ALE.

-Presentazión d’una quexa debán d’a Comisión de Petizions d’o Parlamento Europeyo.

-Presentazión d’una quexa debán d’a Comisión Europeya.

-Reunión con o Chefe d’a Unidá de Quexas (Serbizios Churidicos) d’a Direzión Cheneral de Meyo Ambién d’a Comisión Europeya.

-Reunions con lobbies meyambientals europeyos en Bruselas (WWF, EEB, Birdlife).

-Paranza en presentazión d’una pregunta parlementaire á lo Comisario Europeyo de Meyo Ambién, Sr. Stavros Dimas, sobre l’autuazión d’o Gubierno Español en o suyo intento de fer un trescol de l’Ebro á Barzelona en 2008.

-Partezipazión, con a Secretaría de Meyo Ambién, en a Chornata zelebrata en o palazio Pignatelli sobre chestión d’a escasez d’augua e d’as sequeras en a UE, con a partezipazión d’o Comisario Europeyo de Meyo Ambién, a Menistra d’Agricultura, Meyo Ambién e Meyo Marino d’o gubierno español, e posterior comparexenzia debán d’os meyos de comunicazión.

-Partezipazión en o panel d’o Seminario d’EA en a siede d’o Parlamento Europeyo en Bruselas sobre “L’augua, un desafío mundial”, denunzia d’os lobbies pro-trescols en a UE y en atros foros internazionals e posterior comparexenzia debán d’os meyos de comunicazión.

2. Campaña d’oposizión á Gran Scala.

-Organizazión de l’achenda d’un biache á Bruselas en colaborazión con

os miembros d’a plataforma cuentra Gran Scala.

-Conzertazión e reyalizazión d’entrebistas con deputatos europeyos e con lobbies meyambientals.

-Comparexenzias debán d’os meyos de comunicazión en Bruselas.

3. Seguimiento y declarazions á meyos de comunicazión sobre o zierre de mataders rurals por parti d’o gubierno aragonés.

4. Asesoramiento á o Consello Nazional sobre a lechislazión europeya en materia de linias de mui alta tensión.

5. Asesoramiento á o Secretaire de Desarrollo Rural sobre o ditamen motibato d’a Comisión Europeya relatibo á ra quexa por incumplimiento d’a lechislazión europeya en a creyazión de poligonos industrials en bels puestos d’o Baxo Martín.

6. Partezipazión en a fundazión d’ALE Centre Maurits Coppieters.

-Asistenzia á l’Asambleya d’a fundazión en Bruselas.

-Paranza d’a besita d’a Secretaire d’a fundazión á Aragón ta conoxer os recursos d’informazión e imbestigazión sobre o nazionalismo aragonés.

-Edizión e traduzión á l’aragonés e catalán d’Aragón (con a colaborazión de l’Asesoría Lingüistica de CHA) d’un folleto informatibo ta difusión en Europa sobre as fundazions Centre Maurits Coppieters e 29 de Junio.

-Chestions ta proposar e aconsiguir o nombramiento d’o profesor Antonio Peiró como miembro d’o Conzello Zientifico d’a fundazión.

7. Treballo d’informazión, enlaze e coordinazión entre a Direzión nazional e o grupo ALE d’o Parlamento Europeyo, con o deputato Mikel Irujo e con a suya asistenzia parlamentaire.

8. Presentazión d’una propuesta de resoluzión por prozedimiento escrito ta l’adozión formal por parte d’o Parlamento Europeyo d’a Carta de Zaragoza (otubre de 2008-chinero de 2009).

9. Organizazión de biache e lobbying d’una delegazión de CHA, entidaz no gubernamentals e periodistas á o Parlamento Europeyo sobre os causos d’urbanizazión d’a bal de Castanesa, Astún e Canal Roya, asinas como sobre as autibidaz industrials d’a redolada d’o Baxo Martín. Entrebistas con deputatos (Auken, Irujo, Frassoni, Onesta, Evans, Hammerstein) e comparexenzia debán d’os meyos de comunicazión (30 de marzo-1 d’abril de 2009). [+ info].

10. Organizazión de biache e lobbying d’una delegazión de CHA, entidaz no gubernamentals e periodistas á o Parlemento e a Comisión Europeya sobre o problema de l’aragonés e lo catalán d’Aragón. Entrebista con o deputato Irujo e con Johan Haggman, responsable de luengas rechionals e minoritarias d’a Direzión Cheneral de Multilingüismo (27 á 29 d’abril de 2009). [+ info].


11. Paranza e presentazión d’alportazions á o Libro Berde d’a Comisión sobre a Codesión Territorial (febrero 2009).

12. Paranza e presentazión d’alportazions á o Libro Berde d’a Comisión sobre o Rete Transeuropeyo de Transporte (abril 2009).

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s